Anketa

Myslíte si, že jste o práci SV dostatečně informováni?

ano
(570)
75%

ne
(125)
16%

nedokážu posoudit
(69)
9%

Celkový počet hlasů: 764


SENIORÁTNÍ VÝBOR

15.11.2021 09:03

SENIORÁTNÍ VÝBOR 2022 - 2027

Seniorátní výbor byl zvolen na 3. zasedání 51. konventu MSS v Olomouci. Funkční období je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 SENIOR  Marek Zikmund  Přerov  do 2027  1. náměstek  Pavel Prejda  Nový Jičín  do 2027  2....

—————

14.11.2015 18:59

Seniorátní výbor 2016-2021

Složení seniorátního výboru po volbách na 1. zasedání 50. konventu MSS v Přerově (1.1.2016 - 31.12.2021) a doplnění na konventu 18.11.2017. Složení platí od 1. ledna 2018:  SENIOR  Marek Zikmund  Přerov  do 2021  1. náměstek  Jan...

—————

10.11.2009 22:30

Co je to?

Seniorátní výbor je správním orgánem seniotáru. do ejho působnosti náleží jednat a usnášet se o všech věcech seniorátu, které nejsou výslověn přikázány konventu nebo seniorovi. Seniorovi přísluší zejména dohled na sbory a církevní pracovníky seniorátu a pastorační péče o sbory. Sídlem seniorátu je...

—————

10.11.2009 22:09

Kdo je to? (2009-2015)

Seniorátní výbor - po změnách v roce 2015, kdy na místo zesnulého seniorátního kurátora postoupil 1. náměstek seniorátního kurátora a na místo Jany Rumlové, která odešla do penze nastoupil náhradník Pavel Prejda. Místo 1. náhradníka z řad laiků se uprázdnilo...

—————

10.11.2009 22:07

Kdo byli v letech 2004-2009

Složení seniorátního výboru v minulém funkčním období, tj. v letech 2004-2009.   SENIOR  Lubomír Červenka  Hodslavice  do 2009  1. náměstek  Jana Rumlová ...

—————

10.11.2009 21:09

Historie SV MSS

Zde je možno nalézt složení seniorátních výborů od roku 1922. Nutno připomenout, že SV MSS je šestičlenný od roku 1998, do té doby byl čtyřčlenný. Přehled se snaží stručně postihnout i změny, které během let ve složení SV nastávaly.  

—————