Historie SV MSS

10.11.2009 21:09

Zde je možno nalézt složení seniorátních výborů od roku 1922.

Nutno připomenout, že SV MSS je šestičlenný od roku 1998, do té doby byl čtyřčlenný.

Přehled se snaží stručně postihnout i změny, které během let ve složení SV nastávaly.

 

—————

Zpět