JERONYMOVA JEDNOTA

23.11.2019 20:18

Zástupci v Ústředním představenstvu Jeronýmovy jednoty

Zástupci seniorátu v ústředním, tj. celocírkevním shromáždění Jeronymovy jednoty. Zástupci seniorátu v ústředním shromáždění JJ 2020 - 2023 1. člen  Radomír Tyml, Hodslavice  2. člen  Jiří Marek, Krnov  1. náhradník  Pavel...

—————

23.11.2019 20:15

Předsednictvo seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty

Představenstvo po dvolbě na konventu 2019:   Předsednictvo seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty       2020 - 2025  1. člen  Prejda Pavel, Nový Jičín  2. člen  Tyml Radomír, Hodslavice...

—————

14.11.2015 00:00

Předsednictvo seniorátního shromáždění 2013-2019

Představenstvo po doplnění náhradníků na konventu 2015:   Předsednictvo seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty       2013 - 2019  1. člen    2. člen  Pavel Sťahel,...

—————

03.12.2014 00:00

Členové seniorátního shromáždění

Členové seniorátního shromáždění delegovaní farními sbory našeho seniorátu: Členové seniorátního shromáždění JJ 2015 - 2018  SBOR  ČLEN/-OVÉ  NÁHRADNÍK/-CI  Bruntál  Králová Věra   Kielar Pavel  Český...

—————

27.02.2012 19:46

Zástupci seniorátu v ústředí 2016-2019

Zástupci seniorátu v ústředním, tj. celocírkevním shromáždění Jeronymovy jednoty. Zástupci seniorátu v ústředním shromáždění JJ 2016 - 2019 1. člen  Pavel Sťahel, Olomouc  2. člen  Jiří Marek, Krnov  1. náhradník  Martin...

—————

11.11.2009 20:59

Co je to?

Jeronymova jednota (JJ) je zvláštním zařízením Českobratrské církve evangelické (ČCE). Má trojí poslání: a) koná podpůrnou činnost zaměřenou na údržbu, obnovu a výstavbu církevních objektů; shromažďuje a spravuje finanční prostředky na údržbu, obnoevu a výstavbu objektů a jejich vybavení;...

—————

11.11.2009 20:45

Darovací smlouva

V případě, že byl Farnímu sboru odsouhlasen příslušným orgánem dar/ půjčka, musí být podepsána smouva o čerpání daru/ půjčky. Její vzor je možno nalézt ZDE. Předpokladem odeslání daru/ půjčky na účet sboru je řádné vyplnění smlouvy ve dvojím vyhotovení se všemi požadovanými údaji a odevzdání...

—————

11.11.2009 20:41

Žádost o dar, půjčku - informace a formuláře

V případě finanční potřeby si může kterýkoli Farní sbor požádat o dar nebo půjčku z prostředků Jeronymovy jednoty. Samozřejmě, žádost musí být řádně podložena a předložena v oznámeném termínu na příslušném formuláři. Všechny potřebané informace a formuláře naleznete na oficiálních stránkách naší...

—————