Statut Fondu rychlé pomoci

12.11.2009 13:44

Fond rychlé pomoci (FRP) byl zřízen pro případ nenadálé finanční potřeby, např. v případě živelné pohromy, než se seženou prostředky z pojistné události či Jeronymovy jednoty. Statut FRP upravuje, jak se tento fond tvoří, kdo jej spravuje a jak je možné z něj čerpat.

—————

Zpět