Protokol o volbě

12.11.2009 13:39

O každé volbě kazatele se vyhotoví protokol, který se dvojmo pošle na seniorátní výbor. Ten pak všechny potřebné listiny pošle na synodní radu.

Protokoly se liší dle toho, zda kazatel nastupuje na sbor, nebo se jedná o kazatele - důchodce, který může být volen pouze na dobu jednoho roku, anebo zda se jedná o opakovanou dobu, když uplynula doba, na níž byl kazatel ve sboru povolán.

Protokol o volbě - kazatelé

Protokol o volbě - kazatelů důchodci

Protokol o opakované volbě

—————

Zpět