K bydlení kazatelů

12.11.2009 13:09

Každý Farní sbor se s kazatelem ještě před jeho nástupem dohodne na způsobu uzavření náležitostí souvisejících s jeho bydlením. Je potřeba rozhodnout, zda půjde o smlouvu o užívání kazatelského bytu  nebo o nájemní smlouvu. K té je potřeba vyplnit také  tzv. evidenční list.

—————

Zpět