Co je to?

11.11.2009 20:35

Konvent je seniorátní shromáždění, které rozhoduje o věcech seniorátu. Jeho členy jsou:

a) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátů

b) všichni kazatelé senioirátu samostatně spravující sbory

c) ostatní kazatelé seniorátu v činné služby, jimž konvent přizná členství

d) členové dosavadního seniorátního výboru a nově zvolení členové seniorátního výboru, pokud již nejsou členy konventu, jakmile složí slib poslanců.

—————

Zpět