Administrace

12.11.2009 13:29

V případě, že sbor není obsazen kazatelem, je seniorem ustanoven tzv. administrátor. Jeho pvoinnosti a práva vůči adminostrovanému sboru upravuje dohoda o administraci, kterou spolu se staršovstvem administrovaného sboru projedná a předloží ke schválení seniorátnímu výboru. V případě, že se obě strany na znění dohody o administraci nedohodnou, postupuje se podle usnesení synodu o Minimální náplni práce administrátora sboru.

—————

Zpět